دریچه سقفی یک طرفه

  دریچه سقفی یک طرفه    قابلیت دریچه سقفـی  : توزیع هوا به صورت یک طرفه ، دوطرفه ، دوطرفه کنجی، سه طرفه و چهار طرفه ساخته شده از پروفیل آلومینیوم امکان استفاده از انواع دمپر جهت کنترل هوا دهی مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز افت فشار متوسط قابل استفاده در رف...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه مشبک گرد

  دریچه مشبک گرد  دریچه مشبک جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت تخلیه و بر گشـت هوا و همچنیـن منـــاسب جهـــت هوای رفت برای ارتفاع های سقف بیشتر از4 متر. دارای پره های با زاویه 45 درجه و پره مستقیــــم(بدون زاویه) قابل استفاده در برگشت و تخلیه برای تمامی مکان ها  محل نصب در...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه مشبک لانه درشت توری دار

  دریچه مشبک لانه درشت توری دار  دریچه مشبک جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت تخلیه و بر گشـت هوا و همچنیـن منـــاسب جهـــت هوای رفت برای ارتفاع های سقف بیشتر از4 متر. دارای پره های با زاویه 45 درجه و پره مستقیــــم(بدون زاویه) قابل استفاده در برگشت و تخلیه برای تمامی مکان...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه مشبک لانه بلند صاف و 45

   دریچه مشبک لانه بلند صاف و 45  دریچه مشبک  چهار طرفه جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت تخلیه و بر گشـت هوا و همچنیـن منـــاسب جهـــت هوای رفت برای ارتفاع های سقف بیشتر از4 متر. دارای پره های با زاویه 45 درجه و پره مستقیــــم(بدون زاویه) قابل استفاده در برگشت و ت...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه مشبک تایلی

   دریچه مشبک تایلی  دریچه مشبک  چهار طرفه جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت تخلیه و بر گشـت هوا و همچنیـن منـــاسب جهـــت هوای رفت برای ارتفاع های سقف بیشتر از4 متر. دارای پره های با زاویه 45 درجه و پره مستقیــــم(بدون زاویه) قابل استفاده در برگشت و تخلیه برای تمامی مکا...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه مشبک چهار طرفه

   دریچه مشبک  چهار طرفه  دریچه مشبک  چهار طرفه جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت تخلیه و بر گشـت هوا و همچنیـن منـــاسب جهـــت هوای رفت برای ارتفاع های سقف بیشتر از4 متر. دارای پره های با زاویه 45 درجه و پره مستقیــــم(بدون زاویه) قابل استفاده در برگشت و تخلیه برای تمام...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه مشبک سه طرفه

   دریچه مشبک سه طرفه جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت تخلیه و بر گشـت هوا و همچنیـن منـــاسب جهـــت هوای رفت برای ارتفاع های سقف بیشتر از4 متر. دارای پره های با زاویه 45 درجه و پره مستقیــــم(بدون زاویه) قابل استفاده در برگشت و تخلیه برای تمامی مکان ها  محل نصب در دیوا...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه مشبک دو طرفه

   دریچه مشبک دو طرفه  جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت تخلیه و بر گشـت هوا و همچنیـن منـــاسب جهـــت هوای رفت برای ارتفاع های سقف بیشتر از4 متر. دارای پره های با زاویه 45 درجه و پره مستقیــــم(بدون زاویه) قابل استفاده در برگشت و تخلیه برای تمامی مکان ها  محل نصب در دیوار...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه مشبک دمپر دار

   دریچه مشبک دمپر دار  جهت توزیع هوا جهت مکش هوا مناسب جهت تخلیه و بر گشـت هوا و همچنیـن منـــاسب جهـــت هوای رفت برای ارتفاع های سقف بیشتر از4 متر. دارای پره های با زاویه 45 درجه و پره مستقیــــم(بدون زاویه) قابل استفاده در برگشت و تخلیه برای تمامی مکان ها  محل ن...
توسط :
دیدگاه : 0
12