بالاترین آمار تولید دریچه های دیواری در ایران تنها بخشی از افتخارات ماست
متنوع ترین انواع دریچه های خطی آلومینیومی
دریچه های مشبک بهترین گزینه برای مکان هایی که افت فشار پایین برای خروجی هوا مورد نیاز است
صنایع فلزی ایرانمهر انواع دریچه های سقفی آهنی و آلومینیومی را در انواع یک طرفه تا چهار طرفه با دمپر و بدون دمپر تولید می نماید

 • آموزش باز شدن دربهای دسترسی به فن کویل

  آموزش نحوه باز و بسته شدن درب دسترسی به فن کویل وزنی

  نحوه باز و بسته شدن درب دسترسی به فن کویل لولایی

  نحوه باز و بسته شدن درب دسترسی به فن کویل بزار بردار

 • دریچه های دیواری

  دریچه های دیواری

 • دریچه های خطی

  دریچه های خطی

   

 • دریچه های مشبک

  03-moshabak

 • دریچه های سقفی

  دریچه های سقفی

 • دریچه های برگشت و پادری

  دریچه های برگشت و پادری

 • دریچه های بیمارستانی

  دریچه های بیمارستانی

 • دریچه های تایلی

  دریچه های تایلی

 • درب های بازدید

  درب های بازدید

 • درب های بازدید فن کویل

  09-zir

 • دریچه ها و دربهای پلاستیکی

  دریچه ها و دربهای پلاستیکی

 • دمپرهای بین کانالی

   

  11damperha

 • لوورهای هوارسان

  12-louver