دریچه برگشت پره Z

  دریچه برگشت پره Z   کاربرد: از اين دريچه به طور ويژه در مواردي که نياز به برگشت هوا مي باشد براي کانالهاي برگشت استفاده مي شود . از ويژگي هاي بارز براي اين دريچه افت فشار کم، عدم ديد به داخل کانال و استحکام زياد مي باشد.علاوه بر اين از اين نوع دريچه براي تامين ه...
توسط :
دیدگاه : 0

دریچه پادری

  دریچه های  پادری  و برگشت   کاربرد: از اين دريچه به طور ويژه در مواردي که نياز به برگشت هوا مي باشد براي کانالهاي برگشت استفاده مي شود . از ويژگي هاي بارز براي اين دريچه افت فشار کم، عدم ديد به داخل کانال و استحکام زياد مي باشد.علاوه بر اين از اين نوع دريچه براي تامين...
توسط :
دیدگاه : 0