دریچه های دیواری

 •  

   دریچه دیواری 2 طرفه پره ایر فویلی آهنی  دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید آهنی
   دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به بیرون در طول  آهنی  دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در طول آهنی
   دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در عرض آهنی

   

 •  

   دریچه دیواری 2 طرفه پره ایر فویلی آلومینیومی  دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید آلومینیومی
   دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدیدقوس به بیرون در طول آلومینیومی  دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در طول آلومینیومی
   دریچه دیواری پره ایر فویلی با دمپر جدید قوس به داخل در عرض آلومینیومی

   

 •  

   دریچه های دیواری  

  • جهت توزیع هوا
  • جهت مکش هوا
  • دارای دمپر جهت کنترل هوا
  • قابل تنظیم در همه  طول

   

   

  موارد مصرف:  مصارف خانگی و ادا ی

  طول پرتاب: نسبتا بلند (3/2 طول اتاق)

  محل نصب در دیوار یا پیشانی سقف کاذب

   

   

   قابلیت ها:

  پرتاب در همه جهات

  کنترل هوا دهی با دمپر

  سرعت هوا دهی تا 2000 فوت بر دقیقه

  قابلیت  تولید از جنس آهن و آلومینیوم

  دارای پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک  در انواع مختلف رنگ ها